català castellano


ENGENYERIA DE L'EDIFICACIÓ

El departament d'enginyeria de KLITEC està format per un equip de tècnics amb una gran experiència contrastada en tota mena de projectes d'enginyeria de l'edificació, especialment en instal·lacions elèctriques i mecàniques, en qualsevol de les seves fases: consultoria, viabilitat, disseny, gestió i execució.

SERVEIS:
 • Desenvolupament i calcul de projectes.
 • Control de qualitat i proves d'instal·lacions.
 • Direcció tècnica de la posta en marxa d'instal·lacions.
 • Programes de manteniment.
 • Estudis d'eficiència energètica i sostenibilitat.
 • Patologias d'instal·lacions.

ENGINERIA LEGAL I NORMATIVA
 • Consultoria de projectes i legalitzacions.
 • Projectes de llicències d'activitat.
 • Tramitació d'obertures de comerços, hosteleria i espais de concurrència pública.
 • Assessoramient legal i normatiu sobre els requeriments administratius pel desenvolupament de l'activitat en espais privats i públics.
 • Informació sobre subvencions i financiació per l'inici de nous negocis.

PROGRAMES D'EFICIÈNCIES ENERGÈTICA
 • Estudis d'estalvi energètic.
 • Programes de eficiència:
  • Il·luminació
  • Instal·lacions tèrmiques i climatització
  • Processos industrials
 • Estudis d'estalvi energètic mitjançant l'aprofitament d'energies renovables
 • Gestió de subvencions per l'administració pública (Institut Català d'Energia…)