català castellanoKLITEC té un equip d'especialistes per dur a terme la gestió i execució de projectes d'instal·lacions d'enginyeria civil i de projectes clau en mà. Els diferents equips de treball, procuren donar respostes i qualitat de servei a les instal·lacions i fan un seguiment permanent en l'execució, amb l'objectiu de respectar el planning establert i cumplir les especificacions i requeriments que cada obra exigeix.

KLITEC assumeix
 • Instal·lacions de Climatització: confort, sanitat , locals i centres comercials
 • Electricitat BT/MT
 • Instal·lacions de sistemes solars tèrmics i fotovoltaics
 • Instal·lacions industrials i Sales de Processos
 • Refrigeració i fred Industrial
 • Vapor i agua sobrecalentada
 • Aire comprimit
 • Cablejat de sistemes i senyals de control
 • Sistemes contra-incendis
 • Instal·laciones de suport
 • Gas
 • Contra-incendis
 • Fontaneria i ACS
 • Paleta i pladur
 • Fusteria
 • Treballs de recolsament en processos industrials
 • Remodelacions