català castellanoKLITEC té un compromís amb el seu entorn i amb el foment dels sistemes que potèncien la sostenibilitat del planeta on vivim. Les energies que provenen de fonts inesgotables com el sol, el vent, la biomasa… són clarament la via energètica menys nociva. Per tant, els sistemes i instal·lacions que generen aquest tipus d'energia tenen un desenvolupament tecnologic extraordinari en els darrers anys. KLITEC ha desenvolupat projectes i instal·lacions a totes les seves fases de sistemes que recollen aquest tipus d'energia.

KLITEC també li assessora i gestion la sol·licitud sobre possibles subvencions públiques a les que es poden optar.

ENERGIA SOLAR TÈRMICA

La energia solar tèrmica consisteix en el aprofitament de l'escalfor solar mitjançant l'ús de col·lectors o panells solars tèrmios per a obtenir l'escalfament de fluids, especialment el d'ACS (Aigua Corrrrent Sanitèria). El Codi Tècnic d'edificis obliga a instal·lar awuest sistema en els edificis de nova construcció:

  • Instal·lacions de SOLAR TÈRMICA en edificis
  • Escalfament de fluids per processos industrials
  • Sol radiant
  • Climatització de piscines

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTÀICA

En KLITEC coneixem força bé la tecnologia de connexió a la xarxa d'instal·lacions solars fotovoltàiques. Amb la nostra experiència podem dissenyar i orientar la instal·lació perquè pugui vendre la major quantitat d'energia.

Aquest tipus de centrals fotovoltaiques poden ser des de petites instal·lacions d'1 a 5 kwp en terrassa o terrat (Aprox. 1 Kwp = 8m2 de panell solar), fins instal·lacions de fins a 100 kwp sobre ccovertes de naus industrials o al sol, i inclús plantes de varis megawats.

És un bon moment per a invertir en una instal·lació fotovoltàica connectada a la xarxa, ja què el govern bonifica durant 25 anys el KWh venut, pagant de 3 a 5 cops el cost de compra base si la potència instal·lada és menor o mayor de 100 kWp:

  • Instal·lacions fotovoltàiques en naus industrials.
  • façanes d'edificis
  • Horts solars
  • Edificació.

ENERGIA EÒLICA

L'energia eòlica consisteix en l'aprofitament del vent mitjançant l'ús d'aerogeneradors per a obtenir electricitat.

  • Instal·lacions d'AEROGENERADORS en edificacions per a consum propi.